Web content search

295 Zoekresultaten
Sorteren op: Datum /

Stemverklaring van Nederland bij Resolutie 67/19 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Inbreng internationaal overleg | 29 november 2012

Dossier: Erkenning

Trefwoorden: Erkenning | Erkenning van staten | Erkenning, niet- | VN Algemene Vergadering, effect van uitbrengen stem in

Dit document betreft de Nederlandse stemverklaring bij de stemming in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over de Non-Member Observer State status van de Palestijnse Autoriteit bij de Verenigde Naties. Nederland heeft zich onthouden van stemming omdat Nederland vindt dat de resolutie te voorbarig is en dat de resolutie in dit stadium de vredesonderhandelingen kan compliceren.

Kabinetsreactie en CAVV Advies over het UNESCO-Verdrag inzake cultureel erfgoed onder water

Advies CAVV | 24 mei 2012

Dossier: Cultureel erfgoed | Grond- en zeegebied

Trefwoorden: Culturele erfgoederen | Scheepswrakken | Verdragen, samenloop | VOC-schepen

Dit document bevat advies nr. 21 van de Commissie inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) betreffende het UNESCO Onderwater Erfgoedverdrag van 2001, en de reactie van het kabinet op dit advies. Het kabinet geeft aan dat het meer tijd nodig heeft om inhoudelijk te reageren op het advies. 

ATCM Working Paper “report of the Intersessional Contact Group ‘outstanding questions’ on Antarctic tourism

Inbreng internationaal overleg | 27 april 2012

Dossier: Antarctica

Trefwoorden: Milieubescherming (zie Milieuschade; zie Internationaal milieurecht)

Dit werkdocument van Nederland is ingediend tijdens de 35ste Antarctic Treaty Consultative Meeting en bevat een rapport van de tijdens de 34ste ATCM ingestelde Intersessional Contact Group (ICG) dat als doel had om beleidsvragen met betrekking tot het beheer en regulering van toerisme in Antarctica in kaart te brengen.

ATCM Working Paper “the development of a multi-year strategic work plan for the Antarctic Consultative Meeting”

Inbreng internationaal overleg | 27 april 2012

Dossier: Antarctica

Trefwoorden: Milieubescherming (zie Milieuschade; zie Internationaal milieurecht)

Dit werkdocument van o.a. Nederland is ingediend tijdens de 35ste Antarctic Treaty Consultative Meeting met als doel om de ATCM een Strategisch Plan te laten ontwikkelen.

ATCM Working Paper “Concepts for wilderness protection in Antarctica using tools in the Protocol”

Inbreng internationaal overleg | 27 april 2012

Dossier: Antarctica

Trefwoorden: Milieubescherming (zie Milieuschade; zie Internationaal milieurecht)

Dit werkdocument van Nieuw-Zeeland en Nederland is ingediend tijdens de 35ste Antarctic Treaty Consultative Meeting met als doel om praktische richtlijnen te ontwikkelen ter ondersteuning van de bescherming van wilde natuur bij het gebruik van milieueffectrapportages en gebiedsbeschermingsinstrumenten.

Kamerbrief inzake immuniteit van leden van buitenlandse officiële missies

Kamerbrief | 26 april 2012

Dossier: Immuniteit van buitenlandse overheidsfunctionarissen

Trefwoorden: Buitenlandse gezagsdragers | Officiële missies | Overlevering aan Internationaal Strafhof (zie Internationale rechtshulp)

Deze brief informeert de Tweede Kamer met een uiteenzetting van het geldende recht met betrekking tot immuniteiten van de leden van buitenlandse officiële missies.

Kamerbrief

EVA advies intensivering samenwerking Israël

Advies EVA | 15 januari 2012

Dossier: Staatsaansprakelijkheid | Zelfbeschikking volken

Trefwoorden: Onrechtmatig overheidshandelen | Zelfbeschikkingsrecht, extern

Dit document bevat het advies van Extern Volkenrechtelijk Adviseur (EVA) over de juridische aspecten van de intensivering van de betrekkingen tussen Nederland en Israël.

Kabinetsreactie en AIV/CAVV-advies Digitale Oorlogsvoering

Advies AIV | 1 december 2011

Dossier: Cyber

Trefwoorden: Ius ad bellum | Ius in bello (zie Internationaal humanitair recht)

Dit document bevat advies nr. 22 van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) en de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) betreffende digitale oorlogsvoering, en de reactie van het kabinet op dit advies.

Kamerbrief inzake de kabinetsreactie op het advies van de staatscommissie Grondwet

Kamerbrief | 24 oktober 2011

Dossier: Doorwerking van internationaal recht in de nationale rechtsorde

Trefwoorden: Doorwerking internationaal recht (zie Verdragen, rechtstreekse werking) | Internationale organisaties, besluiten van (zie Verbindendheid) | Verdragen, rechtstreekse werking

Deze brief informeert de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op het advies van de staatscommissie Grondwet van 11 november 2010. Het kabinet ziet onvoldoende aanleiding en urgentie om over te gaan tot een herziening van de Grondwet anders dan van artikel 13 Grondwet. Ook ten aanzien van de aanbevelingen op het gebied internationale rechtsorde, zal het kabinet geen voorstellen tot wijziging van de Grondwet entameren.

Kamerbrief

Kamerbrief inzake beveiliging zeevaartroutes tegen piraterij

Kamerbrief | 7 oktober 2011

Dossier: Transport | Piraterijbestrijding

Trefwoorden: Piraterij

Deze brief bevat de Kabinetsreactie op het rapport ‘Geweldsmonopolie en piraterij’ van de Adviescommissie gewapende particuliere beveiliging tegen piraterij. Het kabinet neemt de inhoudelijke analyse en aanbevelingen uit het advies over. Daarnaast geeft het kabinet een reactie op het standpunt van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) met betrekking tot het verdedigingsrecht op zee in verband met piraterij.

Kamerbrief

Toont 201 - 210 van 295 resultaten.