Zoeken

Web content search

Sorteren op: Datum /

Staatsimmuniteit

Content Dossier / MLA | 27 december 2018

Staatsimmuniteit Staatsimmuniteit heeft betrekking op de uitoefening van rechtsmacht door staten. Uitgangspunt in het volkenrecht is de soevereiniteit van staten...

Rechtshulp

Content Dossier / MLA | 27 december 2018

Rechtshulp Het strafrecht is traditioneel een nationale bevoegdheid van staten: een staat mag geen opsporings- of vervolgingsactiviteiten uitvoeren op het...

Rechtsmacht

Content Dossier / MLA | 27 december 2018

Rechtsmacht Rechtsmacht (ook wel jurisdictie genoemd) heeft betrekking op het terrein waarover staten en hun organen bevoegd zijn regels te stellen en/of te...

Immuniteit van buitenlandse overheidsfunctionarissen

Content Dossier / MLA | 27 december 2018

Immuniteit van buitenlandse overheidsfunctionarissen Buitenlandse overheidsfunctionarissen zijn onder internationaal recht staatsorganen. In die hoedanigheid...

Diplomatieke en consulaire privileges en immuniteiten

Content Dossier / MLA | 27 december 2018

Diplomatieke en consulaire privileges en immuniteiten Als gastland van vele diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van andere staten in Den Haag en als...

Erkenning

Content Dossier / MLA | 27 december 2018

Erkenning In algemene zin kan worden gezegd dat op grond van het internationaal recht een entiteit een staat is wanneer is voldaan aan vijf criteria:1. een...

Grond- en zeegebied

Content Dossier / MLA | 27 december 2018

Grond- en zeegebied Grond- en zeegebied spelen een belangrijke rol in het internationaal recht. Grondgebied wordt traditioneel wel gedefinieerd als de geografische...

Transport

Content Dossier / MLA | 27 december 2018

Transport Nederland noemt zich graag de ‘Gateway to Europe’, de toegangspoort tot Europa. De Nederlandse handelsgeest en de geografische ligging in de...

Natuurlijke hulpbronnen

Content Dossier / MLA | 27 december 2018

Natuurlijke hulpbronnen Staten hebben voor hun ontwikkeling exclusieve beschikkingsmacht over de natuurlijke hulpbronnen die zich bevinden op hun grondgebied en in...

Milieubescherming

Content Dossier / MLA | 27 december 2018

Milieubescherming Op het terrein van milieubescherming bieden internationale regels belangrijke richtlijnen hoe om te gaan met grondstoffenwinning en de...

Toont 111 - 120 van 393 resultaten.